Cele i zadania Rady Biznesu1. Cele Rady Biznesu

Rada Biznesu powstała jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Celem nadrzędnym jest:

 • wsparcie Wydziału Ekonomicznego w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • intensyfikacja współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UO a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.

 

2. Zadania Rady Biznesu

Do zadań Rady Biznesu należy:

 • współudział jej członków w corocznych warsztatach, których celem będzie wypracowanie zawartości merytorycznych realizowanych przez Wydział programów studiów;
 • wsparcie działań Wydziału w zakresie pozyskiwania dla studentów atrakcyjnych miejsc na odbycie stażu oraz praktyki; zależy nam na wyselekcjonowaniu tych przedsiębiorstw, które będą w stanie zapewnić miejsca pracy studentom po odbyciu przez nich stażu;
 • opracowanie programu wizyt studyjnych w firmach oraz zasad prowadzenia zajęć w różnych formach, np. wykładów monograficznych, warsztatów, analizy case study przez praktyków. Zależy nam, aby być blisko przedsiębiorców, minimalizować luki kompetencyjne, a także ułatwić studentom wejście na rynek pracy.

 Do zadań szczegółowych Rady Biznesu należy w szczególności:

 • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Ekonomicznego UO
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju WE
 • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych,
 • umożliwianie studentom Wydziału Ekonomicznego odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UO oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich (np. pracach kół studenckich),
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wydziału Ekonomicznego (np. rozdanie dyplomów),
 • współpraca między uczestnikami Rady Biznesu.Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
tel. (77) 40 16 880, 40 16 860
fax: (77) 40 16 901
radabiznesu.uni.opole.pl

administrator strony: Sebastian Marcinkowski
e-mail: sebmar@uni.opole.pl