KontaktPrzewodnicząca Rady Biznesu: Sabina Kauf, prodziekan ds. nauki i współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomicznego

Sekretarz Rady Biznesu: Grażyna Dudka

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46 a
45-058 Opole
tel. (77) 40 16 880
tel. (77) 40 16 860
fax: (77) 40 16 901

www.radabiznesu.uni.opole.plUniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
tel. (77) 40 16 880, 40 16 860
fax: (77) 40 16 901
radabiznesu.uni.opole.pl

administrator strony: Sebastian Marcinkowski
e-mail: sebmar@uni.opole.pl